ROI campagne LA PACE SUL MONTE > Home
 Home
  Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
8. prosince 2023 ..:: Home ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

LA PACE SUL MONTE se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web LA PACE SUL MONTE a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu LA PACE SUL MONTE souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

LA PACE SUL MONTE shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. LA PACE SUL MONTE také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na LA PACE SUL MONTE automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou LA PACE SUL MONTE využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu LA PACE SUL MONTE.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu LA PACE SUL MONTE, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: LA PACE SUL MONTE nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

LA PACE SUL MONTE doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na LA PACE SUL MONTE. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. LA PACE SUL MONTE nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo LA PACE SUL MONTE a rodinu webů LA PACE SUL MONTE.

Použití osobních informací

LA PACE SUL MONTE shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu LA PACE SUL MONTE a k poskytování služeb, o které jste požádali. LA PACE SUL MONTE také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z LA PACE SUL MONTE a jeho přidružených částí. LA PACE SUL MONTE vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. LA PACE SUL MONTE neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. LA PACE SUL MONTE Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc LA PACE SUL MONTE může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb LA PACE SUL MONTE a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

LA PACE SUL MONTE nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

LA PACE SUL MONTE udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu LA PACE SUL MONTE za účelem zjištění, jaké služby LA PACE SUL MONTE jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům LA PACE SUL MONTE, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web LA PACE SUL MONTE prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící LA PACE SUL MONTE nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku LA PACE SUL MONTE a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů LA PACE SUL MONTE nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web LA PACE SUL MONTE používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky LA PACE SUL MONTE nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti LA PACE SUL MONTE, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb LA PACE SUL MONTE nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

LA PACE SUL MONTE zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. LA PACE SUL MONTE uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

LA PACE SUL MONTE vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se LA PACE SUL MONTE nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte LA PACE SUL MONTE na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2000-2005   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2023 by DotNetNuke Corporation